Regulamin:

Najważniejsze punkty Regulaminu w skrócie:

 • Do katalogu można zgłaszać tylko strony internetowe powiązane z tematyką ogrodnictwa, sadownictwa i szkółkarstwa.
 • Można również zgłaszać firmy i gospodarstwa nie posiadające stron internetowych (w takim przypadku proszę wcześniej o kontakt z Administratorem).
 • Wpisy są bezpłatne, wpis wyróżniony wymaga linka zwrotnego wpisy premium tylko z zaproszeniem od Administratora.
 • Podczas dodawania wpisu należy postępować zgodnie z informacjami na stronie "Jak dodać wpis" oraz zgodnie z Regulaminem.
 • Adres e-mail podany podczas zgłaszania strony jest do wiadomości administratora i musi być w pełni aktywny (ten sam co podany na zgłaszanej stronie jako kontakt z właścicielem).
 • Dodanie wpisu do katalogu oznacza całkowitą akceptację Regulaminu.

 • Regulamin:
  1. Zgłoszenie strony do katalogu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania katalogu "Ogród stron" – znajdującego się obecnie pod adresem internetowym http://www.katalog.ogrodnictwa.pl
  3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, akceptacji niniejszego Regulaminu i zasad obowiązujących na stronie, oraz przepisów prawa Polskiego, międzynarodowego i powszechnych zasad moralnych.
  4. Zamieszczenie wpisu w katalogu w zależności od wybranego rodzaju wpisu może być darmowe, z linkiem zwrotnym lub tylko na zaproszenie Administratora.
  5. Akceptujemy tylko wartościowe i unikalne strony, dotyczące tematyki ogrodnictwa, sadownictwa i szkółkarstwa (chyba, że Administrator wyrazi wcześniej zgodę na inną tematykęlub na opis szkółki lub gospodarstwa bez strony www) i tylko w języku polskim.
  6. Strony o niskiej jakości, wiarygodności, strony w budowie i o niewłaściwej tematyce, a także łamiące prawo nie będą akceptowane.
  7. Opis strony musi być unikalny, poprawny merytorycznie i językowo oraz zgodny ze stanem faktycznym.
  8. Użytkownik umieszcza dane w formularzu tekst własnego autorstwa; zezwala na jego modyfikowanie i rozpowszechnianie przez Administratora w niniejszym katalogu, a także za pośrednictwem innych środków w tym w formie drukowanej.
  9. Użytkownik umieszcza wpis strony, której jest właścicielem, lub do której umieszczenia został upoważniony przez właściciela strony.
  10. Użytkownik wyraża zgodę w imieniu właściciela umieszczanej strony na wykonanie i rozpowszechnianie miniaturki zrzutu ekranu zgłaszanej strony.
  11. Administrator katalogu nie ponosi odpowiedzialności za materiały zgłaszane przez jego użytkowników. Odpowiedzialność za umieszczane treści (w tym odpowiedzialność za ewentualne łamanie praw autorskich) ponosi użytkownik wpisujący dane treści.
  12. Podczas zgłaszania strony do katalogu należy przestrzegać wytycznych umieszczonych w podstronie "Jak dodać wpis".
  13. Administrator ma prawo do niezaakceptowania wpisu, jego zmiany lub usunięcia w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
  14. Administrator katalogu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki włamaniań hakerskich.
  15. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania działalności strony w dowolnym czasie. 16. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
  17. IP i adres e-mail użytkownika jest archiwizowany i przechowywany przez Administratora katalogu. Adres e-mail podany w trakcie rejestracji lub podczas dodawania wpisu (w rubryce "Adres e-mail") jest podany do wiadomości Administratora katalogu i nie będzie przekazywany bez zgody użytkownika osobom trzecim (poza przypadkiem sprzedaży całego serwisu z bazą danych - zmiany administratora katalogu).
  18. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną od Administratora dotyczącą działalności katalogu bez ograniczeń, a także wiadomości marketingowych (nie częściej niż raz na trzy miesiące).
  19. Użytkownik może zarządać zaprzestania przetwarzania jego danymi (co może się wiązać z usunięciem wpisów zamieszczonych przez użytkownika) przez mail do Administratora.
  20. Do katalogu można zgłaszać tylko strony główne domen i subdomen (podstron nie akceptujemy - linki do podstron można umieszczać tylko w treści opisów stron zgodnie z podanymi zasadami w dziale "Jak dodać wpis").
  21. Wpisy premium po upływie ich ważności stają się wpisami zwykłymi (jeśli umieszczono link zwrotny na stronie prosimy o kontakt z Administratorem - wtedy taki wpis zostanie przemianowany na wpis wyróżniony).
  22. Link zwrotny może być umieszczony na stronie głównej lub ewentualnie na indeksowanej podstronie do ktorej można przejść ze strony głównej maksymalnie trzema kliknięciami.
  23. Rejestracja umożliwia użytkownikowi edycję lub usówanie wszystkich swoich wpisów do katalogu.
  24. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania innym osobom swojego loginu i hasła.